BNP Paribas Cardif Slovensko

The insurer for a changing world

BNP Paribas Cardif Slovensko

Váš silný partner v poistení

 • Naše poslanie

  BNP Paribas Cardif Poisťovňa a.s.poisťuje ľudí, ich rodiny a ich majetok prostredníctvom produktov a služieb zameraných na úspory a ochranu.
  viac...
 • BNP Paribas Cardif

  BNP Paribas Cardif predáva riešenia zamerané na úspory, ktoré zákazníkom umožňujú akumulovať a zvyšovať kapitál alebo sa pripraviť na dôchodok.
  viac...
 • Ochrana

  Spoločnosť rozšírila škálu poistení zameraných na ochranu rozpočtu, príjmu, platobnej karty, majetku,rozšírenú záruku, škody na majetku.
  viac...

Finančná strata

...

Poistenie GAP zabezpečuje ochranu pred následkami finančnej straty ak dôjde k totálnej škode na vozidle, alebo ku krádeži.

Strata zamestnania

...

Poistenie pravidelných platieb je produktom, ktorý umožní poistiť sa pre prípady nepredvídateľných životných situácií, ktoré by mohli ohroziť príjmy a rodinný rozpočet klienta. Poskytnuté finančné prostriedky môže klient využiť akýmkoľvek spôsobom.

Práceneschopnosť

...

Poistenie schopnosti splácať splátky finančných záväzkov znižuje riziko možných budúcich problémov so splácaním finančných záväzkov. Klienti vďaka nemu nemusia mať obavy z neočakávaných životných udalostí. Poistenie je možné uzavrieť súčasne spolu s úverovou zmluvou.

----

Výročná správa 2017

----
rbann