• BNP Paribas Cardif je pobočkou spoločnosti BNP Paribas

 

  • Skupina má vysoké hodnotenie v troch kľúčových aktivitách: retailové bankovníctvo, investičné riešenia a firemné a investičné bankovníctvo

 

  • V aktivitách firemného a investičného bankovníctva a investičných riešeniach sa spoločnosť BNP Paribas v Európe nachádza na najvyšších pozíciách

 

BNP

Predstavenstvo a dozorná rada

 

Členovia predstavenstva:

Tomáš Kadlec

Predseda predstavenstva

RNDr. Ivan Brozmann

Riaditeľ úseku právneho a likvidácie poistných udalostí a člen predstavenstva

Mgr. Harald Friedl  

Finančný riaditeľ a člen predstavenstva

 Ing. Peter Bindzár

Člen predstavenstva

 

 

Členovia dozornej rady:

Pier-Paolo Dipaola
Ing.Zděnek Jaroš
Dominique Barthalon

 

Výpis z obchodného registra:

 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I