• BNP Paribas Cardif je pobočkou spoločnosti BNP Paribas

 

  • Skupina má vysoké hodnotenie v troch kľúčových aktivitách: retailové bankovníctvo, investičné riešenia a firemné a investičné bankovníctvo

 

  • V aktivitách firemného a investičného bankovníctva a investičných riešeniach sa spoločnosť BNP Paribas v Európe nachádza na najvyšších pozíciách

 

BNP

Predstavenstvo a dozorná rada

Členovia predstavenstva:

Ing. Zdeněk Jaroš 

Head of Central Europe  a predseda predstavenstva

RNDr. Ivan Brozmann

Legal and claims director a člen predstavenstva

Ing. Peter Bindzár

Risk manager SK, Chief actuary HU,BG,HR  a člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Řehák

Chief financial officer a člen predstavenstva
 

 

Členovia dozornej rady:

Pier-Paolo Dipaola
Dominique Barthalon
Florian Korallus

 

 

Výpis z obchodného registra:

 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I