Predĺžená záruka a náhodné poškodenie

Predĺžená záruka a náhodné poškodenie

Poistenie predĺženej záruky kryje  finančnú stratu spôsobenú náhlou a neočakávanou poruchou (elektronickou, mechanickou alebo elektrickou)  výrobku (tovaru) v období tzv. predĺženej záruky. Tá začína plynúť po skončení 2-ročnej zákonnej záruky a trvá po dobu jedného, dvoch alebo troch rokov, podľa voľby klienta. Poistenie sa vzťahuje na  výrobky bielej a čiernej techniky. Poistenie je možné dojednať u vybraných predajcov bielej a čiernej techniky.

V prípade poruchy výrobku sú klientovi preplatené náklady na opravu výrobku alebo je klientovi vyplatená časová cena výrobku v prípade, ak nie je možné výrobok opraviť alebo je oprava neekonomická.

Poistenie náhodného poškodenia výrobku sa vzťahuje na finančnú stratu, ktorú poistený utrpí funkčnou vadou výrobku (mechanická, elektronická alebo elektrická), ku ktorej dôjde náhlym a neočakávaným pôsobením vonkajších síl, ktorých negatívnemu pôsobeniu nebolo možné zabrániť, a to počas trvania 2-ročnej zákonnej záruky.

V prípade poškodenia výrobku a po splnení podmienok poistenia sú klientovi preplatené náklady na opravu výrobku alebo je klientovi vyplatená časová cena výrobku v prípade, ak nie je možné výrobok opraviť alebo je oprava neekonomická.