Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie slúži na ochranu poistených klientov pred vysokými finančnými výdavkami pri neočakávaných ochoreniach alebo úrazoch v zahraničí.

Poistenie je ponúkané najmä ako súčasť alebo ako doplnková služba k bežným účtom alebo platobným kartám v partnerských finančných inštitúciách.

 

Cestovné poistenie povinne zahŕňa ako svoju súčasť:

  • poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby (náklady na ošetrenie a iné lekárske služby, ktoré sú nevyhnutné k liečbe poisteného klienta v zahraničí

 

k tomuto poisteniu sa môžu pridať ďalšie pripoistenia, napr.:

  • smrť úrazom, trvalé následky úrazom a hospitalizácia

  • poistenie zodpovednosti za škodu

  • zabezpečenie kaucie a právnej pomoci v zahraničí

  • poistenie batožiny a dokladov

  • poistenie storna zájazdu

  • poistenie prerušenia zájazdu

  • privolanie opatrovníka

 

Samostatne je možné poisťovať aj záchranu poisteného v slovenských horách.

Pomoc svojim klientom v zahraničí zabezpečuje Poisťovňa Cardif Slovakia prostredníctvom asistenčnej služby Europ Assistance.  Slovensky alebo česky hovoriaci operátori sú Vám k dispozícií 24 hodín denne, 7 dní v týždni na tel. č: 02/20516751.