Všeobecné poistné podmienky

 

Všeobecné poistné podmienky k individuálnym poistným produktom Poisťovne Cardif Slovakia a.s.

 

Pre klientov NAY Elektrodom

 


 

Pre klientov Okay Elektrospotrebiče

 

 

Pre klientov O2

 

 

Pre klientov Orange Slovensko

 

 

Pre klientov Mall.sk

 

 

Pre klientov Všeobecnej úverovej banky

 

 

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie revolvingových úverov poskytovaných VÚB, a.s.,

podľa Zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty vydávanej v spolupráci s CFH, a.s..

 

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie platieb k účtom pre klientov VÚB a.s.

 

Pre klientov Slovenskej sporiteľne

 

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osobných vecí a karty SLSP