Všeobecné poistné podmienky

 Všeobecné poistné podmienky k individuálnym poistným produktom Poisťovne Cardif Slovakia a.s.

Pre klientov NAY Elektrodom

Pre klientov Okay Elektrospotrebiče

Pre klientov O2

Pre klientov Orange Slovensko

Pre klientov Mall.sk

Pre klientov Všeobecnej úverovej banky

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie revolvingových úverov poskytovaných VÚB, a.s.,

podľa Zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty vydávanej v spolupráci s CFH, a.s..

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie platieb k účtom pre klientov VÚB a.s.

Pre klientov Slovenskej sporiteľne

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osobných vecí a karty SLSP

Pre klientov BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

Dokumenty k poisteniu k osobnej pôžičke

 • Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.7.2016
 • Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2016 - 30.6.2016
 • Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014 do 31.1.2016

 •  Dokumenty k poisteniu k nákupu na splátky

 • Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 16.5.2017
 • Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.7.2016
 • Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.12.2014 - 30.6.2016
 • Dokumenty k poisteniu ku kreditnej karte (revolvingovému úveru)

 • Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 16.5.2017

 • Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.7.2016

 • Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014 - 30.6.2016

 • Archív dokumentov pre poistenie (k osobnej pôžičke, nákupu na splátky a revolvingovému úveru)

 • Pre poistenie uzatvorené od 22.07.2016
 • Pre poistenie uzatvorené od 1.7.2016
 • Pre poistenie uzatvorené od 1.1.2014 - 30.6.2016
 • Pre poistenie uzatvorené do 1.1.2014
 • Pre poistenie vzniknuté od 1. 11. 2012 podľa Rámcovej zmluvy o poistení CTM3059
 • Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.10.2012
 • Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.10.2011
 • Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.4.2010
 • Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.1.2009
 • Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.4.2008
 • Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 15.1.2006
 • Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.5.2005
 • Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých od 1.10.2004
 • Pre poistenie vzniknuté na základe úverových zmlúv uzavretých do 30.9.2004
 • Poistenie vecí osobnej potreby a asistenčných služieb pre domácnosť – Asistent

 • Pre poistenie uzatvorené od 22.07.2016
 • Pre poistenie uzatvorené od 1.7.2016
 • Pre poistenie uzatvorené od 1.1.2014 - 30.6.2016
 • Pre poistenie uzatvorené do 1.1.2014
 •  

  Cestovné poistenie

 • Pre poistenie uzatvorené od 1.7.2016
 • Pre poistenie uzatvorené od 1.1.2014 - 30.6.2016
 • Pre poistenie uzatvorené do 1.1.2014