Iné informácie

 

Podľa § 32 ods. 4 zákona č. 186/2009 Z.z. v platnom znení a § 35 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení je poisťovňa povinná zverejňovať raz ročne priemernú výšku nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých druhoch životného poistenia.

 

Informácia o priemernej výške nákladov v životnom poistení k 31.12.2016

Informácia o priemernej výške nákladov v životnom poistení k 31.12.2015

Informácia o priemernej výške nákladov v životnom poistení k 31.12.2014

Informácia o priemernej výške nákladov v životnom poistení k 31.12.2013